OSOBNÍ ÚDAJE

Souhlasím, aby společnost Finanční Institut, s.r.o., sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 02191091, (dále jen „Finanční Institut“) uchovávala mé osobní údaje prostřednictvím tohoto formuláře mnou poskytnuté a informace týkající se mého hodnocení v průběhu výběrového řízení po dobu pět let od ukončení výběrového řízení na pozici poradce v případě, že nebudu na tuto pozici vybrán/a, za účelem dalšího oslovení ze strany Finančního institutu, s.r.o a níže uvedených příjemců k účasti v jiném výběrovém řízení. Jsem si vědom/a práva kdykoliv odvolat tento souhlas prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@financni-institut.cz s informací o odvolání souhlasu, jakož i dalších práv – práva na přístup, práva na opravu, práva na výmaz, práva na omezení zpracování, práva na přenositelnost, práva vznést námitku a práva nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.